lek. med. Bartosz Luftmann

Lek. Bartosz Luftmann ukończył studia medyczne na wydziale lekarskim Akademii im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W latach 2005 – 2010 pracował jako asystent Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, jednocześnie zdobywając wiedzę niezbędną do zdania egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych. Tytuł specjalisty z Chorób Wewnętrznych uzyskał w roku 2010 r. W tym samym czasie podjął pracę na stanowisku asystenta w Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Specjalizację z Endokrynologii uzyskał po zdaniu egzaminu państwowego w roku 2015.

Jest autorem i współautorem kilku prac naukowych. Jest aktywnym członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Brał udział w wielu zjazdach i konferencjach naukowych z dziedziny endokrynologii, diabetologii, ultrasonografii i neurochirurgii.

Zakres szczególnych zainteresowań zawodowych obejmuje choroby wewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem:

  • chorób tarczycy (nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, guzki tarczycy)
  • chorób przysadki (akromegalia, choroba Cushinga, hiperprolaktynemia)
  • chorób nadnerczy
  • chorób gonad