dr hab. n. med. Jan Adamowicz
Dr hab. n. med. Jan Adamowicz, prof. UMK, FEBU

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersystetu Mikołaja Kopernika (2010).
Od początku kariery zawodowej związany z Katedrą Urologii CM UMK w Bydgoszczy. W 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych.  Od 2022 zatrudniony na stanowisku   profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.  Wieloletni wykładowca uniwersytecki. Członek towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Urologiczne, Europejskie Towarzystwo Urologiczne. Odbył liczne wielomiesięczne staże w Szwajcarii, Niemczech i Kanadzie.
Autor ponad 100 publikacji naukowych i wielu rozdziałów książkowych.
Główne zainteresowania: onkologia urologiczna i chirurgia laparoskopowa, urologia doświadczalna i czynnościowa.